wtorek, 6 marca 2012

Medytacja 127

Pan Jezus mówi:
Im bardziej odczuwasz swoją małość i niemoc i uznajesz ją, i oczekujesz Mojej pomocy, tym szybciej i z większą radością pochylam się nad tobą, ujmuję w ramiona i podnoszą do Mojego Serca.

W Moich ramionach i na Moim Sercu jest miejsce dla słabego dziecka, które nie liczy na własne siły, lecz ufnie powierza się mocnym ramionom Ojca i od Niego spodziewa się otrzymać pomoc w każdej potrzebie.

(Teresa Chomieniec MSC "Rozmowy z moim Panem", t. II, 27.01.2001)

poniedziałek, 5 marca 2012

Medytacja 126

Pan Jezus mówi:
Nie brak słabości Mnie cieszy, ale raczej wtedy sprawiasz Mi radość, gdy pomimo słabości, mimo doświadczenia własnej małości i ograniczeń, nie zniechęcasz się, nie upadasz na duchu, ale prosto i pokornie jak dziecko mówisz Mi o swoich słabościach i idziesz dalej, licząc na Moją pomoc, łaskę, prowadzenie, przebaczenia.

Sprawia mi radość, gdy traktujesz Mnie jak dobrego Ojca, który najlepiej zna swoje dziecko i zawsze jest gotowy do pomocy. Najbardziej doświadczysz Mojej Ojcowskiej opieki, zrozumienia, usprawiedliwienia, gdy z miłością i ufnością dziecka przytulisz się do Mojego Serca w poczuciu własnej niemocy i małości.

(Teresa Chomieniec MSC "Rozmowy z moim Panem", t. II, 27.01.2001)

niedziela, 4 marca 2012

Medytacja 125

Pan Jezus mówi:
Błogosławię twoje oczy, aby na nowo patrzyły z miłością, błogosławię ręce, aby służyły Mi w gestach miłości, błogosławię usta, abyś wypowiadała słowa miłości, dotykam twoich uszu, aby słuchały z miłością i twojego serca i umysłu, aby wszystko było oczyszczone i odnowione.

Bardziej od dobrego duchowego nastroju potrzebuję twojej wiary i zaufania.

(Teresa Chomieniec MSC "Rozmowy z moim Panem", t. II, 26.01.2001)

sobota, 3 marca 2012

Medytacja 124

Pan Jezus mówi:
Miłość i wdzięczność swojego serca okazujesz najpełniej przez radosne, ufne otwarcie się na Moje dary. Wtedy, gdy dostrzegasz Moją miłość w tym, co ciebie spotyka, w tym, co ciebie otacza, gdy zauważasz drobiazgi i cieszysz się nimi i jesteś Mi wdzięczna, wtedy pocieszasz Moje Serce, które doświadcza tak wiele niewdzięczności od ludzi.

Wdzięczność twoja otwiera Moje Serce i pobudza do ofiarowania nowych darów.

(Teresa Chomieniec MSC "Rozmowy z moim Panem", t. II, 25.01.2001)

piątek, 2 marca 2012

Medytacja 123

Pan Jezus mówi:
Chcę, abyś uwierzyła, że Ja sam układam zdarzenia i szczegóły twojego życia. Pragnę, abyś przyjęła już teraz wszystko, co spotyka ciebie w ciągu dnia, jako dar ode Mnie i okazję do okazania Mi miłości. A Ja udzielę tobie szczególnej łaski swojej bliskości, aby upewnić ciebie w Moich pragnieniach. Abyś wiedziała, że wszystko, co spotyka ciebie, jest znakiem Mojej miłości.

(Teresa Chomieniec MSC "Rozmowy z moim Panem", t. II, 21.01.2001)

czwartek, 1 marca 2012

Medytacja 122

Pan Jezus mówi:
Pragnij też, aby Moja miłość była przyjęta. Pomóż Mi uszczęśliwiać innych, pomóż Mi, aby wszystkie Moje dzieci, doświadczając jak bardzo są kochane, otwierały dla Mnie swoje serca. Potrzebuję ciebie całą.

Chcę uśmiechać się do innych przez twój uśmiech, chcę, aby przyjęli Moją miłość przez twoje słowa i ton głosu, pragnę podarować ciepło Mojego Serca przez twoje serce i gesty.

Chcę patrzeć oczami pełnymi dobroci i zrozumienia i dlatego potrzebuje twych oczu, chcę też słuchać z uwagą, aby odczuli, że żadna ich troska nie jest Mi obojętna i dlatego potrzebuję twojego uważnego słuchania. Pragnę podarować siebie przez ciebie.

(Teresa Chomieniec MSC "Rozmowy z moim Panem", t. II, 20.01.2001)

środa, 29 lutego 2012

Medytacja 121

Pan Jezus mówi:
Czy spostrzegasz, że znakiem Mojej miłości są nie tylko sytuacje i wydarzenia, w których widzisz działanie Mojej szczególnej łaski i jesteś Mi za nią wdzięczna?
Okazuję tobie miłość też w normalności, w codziennych, zwykłych sytuacjach i wydarzeniach.

Moja myśl zawsze spoczywa na tobie i wszystko układam tak, aby służyło twojemu dobru.

(Teresa Chomieniec MSC "Rozmowy z moim Panem", t. II, 19.01.2001)